« Kol 3:21 List do Kolosan 3:22 Kol 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niewolnicy bądźcie posłuszni we wszem wedle ciała panom, nie oczywistą służbą jako człowiekowi ugadzając, ale wprostocie serca, bojący się Boga.
2.WUJEK.1923Słudzy! bądźcie posłuszni we wszystkiem panom wedle ciała, nie służąc na oko, jakoby ludziom się podobając, ale w szczerości serca, Boga się bojąc.
3.RAKOW.NTSłudzy, bądźcie posłuszni we wszytkim wedle ciała Panom, nie w służbach na oko, jakoby ludziam się podobając, ale w prostocie serca bojąc się Boga.
4.GDAŃSKA.1881Słudzy! Posłuszni bądźcie we wszystkiem panom cielesnym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
5.GDAŃSKA.2017Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga.
6.JACZEWSKISłudzy, we wszystkiem bądźcie posłuszni swym panom, którym tu służycie: a to nie dla oka, aby się ludziom podobać, ale z całą szczerością i bojaźnią Bożą.
7.SYMONSłudzy, bądźcie posłuszni we wszystkiem panom waszym ziemskim, nie służąc na oko, jako ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca, jako ci, którzy Boga się boją.
8.MARIAWICISłudzy, we wszystkiem bądźcie posłuszni panom cielesnym, nie na oko im służąc, jakobyście się ludziom podobać chcieli, ale szczerem sercem bojąc się Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom ziemskim służąc nie tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
10.DĄBR.GR.1961Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom ziemskim, służąc nie tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale szczerym sercem w bojaźni Bożej.
11.TYSIĄCL.WYD5Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący się [prawdziwego] Pana.
12.BRYTYJKASłudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana.
13.POZNAŃSKANiewolnicy, bądźcie posłuszni swoim panom ziemskim. Wypełniajcie swoją służbę nie dla oka, aby pozyskać ich ludzkie względy, lecz ze szczerego serca i z bojaźni Pańskiej.
14.WARSZ.PRASKANiewolnicy, bądźcie we wszystkim poddani waszym panom ziemskim, i to nie tylko pozornie, na zewnątrz, żeby się przypodobać ludziom, lecz z całą szczerością, żyjąc prawdziwą bojaźnią Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim panom według cielesnej natury. Nie w służbie dla oka, jako ci, co chcą się przypodobać ludziom ale w szczerości serca, bojąc się Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim panom. Służcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca, z szacunku dla Pana.
17.TOR.PRZ.2023Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na pokaz jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.