« Kol 3:23 List do Kolosan 3:24 Kol 3:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc iż od pana odniesiecie nagrodę dziedzictwa, bo panu Christowi służycie.
2.WUJEK.1923Wiedząc, iż od Pana weźmiecie odpłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.
3.RAKOW.NTWiedząc iż od Pana weźmiecie odpłatę onego dziedzictwa; abowiem Panu Christusowi służycie.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi służycie.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi.
6.JACZEWSKIwiedząc, że od Pana, jako zapłatę, odbierzecie dziedzictwo. Bądźcie sługami Chrystusa Pana.
7.SYMONwiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.
8.MARIAWICIwiedząc to, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa, bo Panu Chrystusowi służycie.
9.DĄBR.WUL.1973wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.
10.DĄBR.GR.1961Wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.
11.TYSIĄCL.WYD5że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.
12.BRYTYJKAWiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.
13.POZNAŃSKAWiecie przecież, że Pan da wam w nagrodę dziedzictwo wieczne. Służcie więc Chrystusowi - Panu.
14.WARSZ.PRASKABądźcie też pewni, że otrzymacie za to wieczną zapłatę od Pana w postaci udziału w Jego dobrach. Służcie Chrystusowi, bo On jest waszym prawdziwym Panem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Bądźcie sługami Pana, Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITświadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie: Panu, Chrystusowi, służycie!
17.TOR.PRZ.2023Wiedząc, że od Pana otrzymacie z powrotem zapłatę dziedzictwa; albowiem Chrystusowi Panu służycie.