« Kol 3:24 List do Kolosan 3:25 Kol 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto krzywdzi weźmie co skrzywdził, a niemasz baczenia na osobę u Boga.
2.WUJEK.1923Bo który krzywdę czyni, odniesie to, co niesłusznie uczynił, a niemasz względu na osoby u Boga.
3.RAKOW.NTA on który krzywdzi, odniesie to co ukrzywdził, a niemasz względu na osoby.
4.GDAŃSKA.1881A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a nie maszci względu na osoby u Boga.
5.GDAŃSKA.2017A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę.
6.JACZEWSKIKto dopuszcza się krzywdy, ten pokrzywdzonym zostanie. Na osoby Bóg nie ma względu.
7.SYMONBo kto czyni krzywdę, za każdą krzywdę wyrządzoną odpłaci: a u Boga niemasz względu na osobę.
8.MARIAWICIA ktoby niesprawiedliwie czynił, otrzyma za to, co niesprawiedliwie czynił, a niema u Boga względu na osoby.
9.DĄBR.WUL.1973Bo kto krzywdzi, otrzyma zapłatę za to, że postępował niegodnie, a u Boga nie ma względu na osobę.
10.DĄBR.GR.1961Bo kto krzywdzi, otrzyma zapłatę za to, że postępował niegodnie, a (tam) nie ma względu na osobę.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki swego bezprawia; a [u Niego] nie ma względu na osoby.
12.BRYTYJKAKto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.
13.POZNAŃSKAKto bowiem czyni bezprawie, poniesie karę za bezprawie. On nie ma względu na osobę.
14.WARSZ.PRASKALecz kto się dopuszcza występków, otrzyma to, na co sobie zasłużył przez swoje czyny. A u Boga nikt nie może liczyć na żadne względy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten, co czyni niesprawiedliwość, otrzyma z powrotem niesprawiedliwość, którą uczynił, i nie ma względu na osobę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA kto krzywdzi, dozna krzywdy - bez względu na osobę.
17.TOR.PRZ.2023A ten, kto czyni niesprawiedliwość, odbierze niesprawiedliwość, tę którą uczynił; A Pan nie jest stronniczy.