« Kol 3:2 List do Kolosan 3:3 Kol 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo umarliście i żywot wasz zakryt jest z Christusem w Bogu.
2.WUJEK.1923Albowiemeście umarli: i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu,
3.RAKOW.NTAbowiemeście umarli, a on żywot wasz skryty jest z Christusem w Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
6.JACZEWSKIWy umarliście dla ziemi; wy tutaj z Chrystusem życie swoje ukryliście, by je zachować dla Boga.
7.SYMONBoście umarli i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.
8.MARIAWICIBoście umarli i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.
9.DĄBR.WUL.1973Jesteście bowiem umarłymi i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.
10.DĄBR.GR.1961Umarliście przecież, a życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
12.BRYTYJKAUmarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;
13.POZNAŃSKAAlbowiem umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
14.WARSZ.PRASKAUmarliście przecież i życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo umarliście, a wasze życie jest ukryte w Bogu razem z Chrystusem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUmarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.
17.TOR.PRZ.2023Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu.