« Kol 3:3 List do Kolosan 3:4 Kol 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy Christus żywot wasz zjawi się wsławie, tedy i wy zjawicie się wsławie.
2.WUJEK.1923Gdy się Chrystus, żywot nasz, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
3.RAKOW.NTGdy się Christus objawi, on żywot nasz, tedy i wy z nim objawicie się w chwale.
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy się Chrystus, on żywot nasz, pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale.
6.JACZEWSKIGdy ukaże się Chrystus, który jest życiem waszem, wówczas i wy się śród chwały ukażecie z nim razem.
7.SYMONGdy się Chrystus, życie wasze, okaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
8.MARIAWICIA gdy się ukaże Chrystus, Który jest życiem waszem, tedy się i wy ukażecie z Nim w chwale.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy Chrystus, życie wasze, ukaże się, tedy i wy ukażecie się razem z nim w chwale.
10.DĄBR.GR.1961Gdy Chrystus, życie wasze, ukaże się, wówczas i wy ukażecie się razem z nim w chwale.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
12.BRYTYJKAGdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.
13.POZNAŃSKAA kiedy Chrystus - nasze życie ukaże się, wtedy i wy razem z Nim zajaśniejecie w chwale.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy Chrystus, życie nasze, pojawi się kiedyś [w chwale], wtedy i wy ukażecie się również w Jego chwale.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Chrystus to wasze życie zostanie ukazany, wtedy i wy zostaniecie ukazani razem z nim w chwale.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale.
17.TOR.PRZ.2023Ale gdy się Chrystus, życie nasze, ukaże, wtedy i wy razem z Nim zostaniecie ukazani w chwale.