« Kol 3:6 List do Kolosan 3:7 Kol 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wktórych i wy chadzaliście niekiedy, gdyście żyli wnich.
2.WUJEK.1923W którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.
3.RAKOW.NTW którycheście i wy chodzili niekiedy, gdyście żyli w nich.
4.GDAŃSKA.1881W którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.
5.GDAŃSKA.2017I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich.
6.JACZEWSKIw grzechach tych i wy niegdyś pogrążeni byliście.
7.SYMONw których i wy chodziliście dawniej, gdyście śród nich żyli.
8.MARIAWICIw którycheście też niegdyś chodzili, gdyście w nich żyli;
9.DĄBR.WUL.1973Niegdyś postępowaliście i wy podobnie, gdyście wśród nich żyli.
10.DĄBR.GR.1961Niegdyś postępowaliście i wy podobnie, kiedy wśród nich żyliście.
11.TYSIĄCL.WYD5I wyście niegdyś tak postępowali, kiedyście tym żyli.
12.BRYTYJKANiegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście;
13.POZNAŃSKAWy także niegdyś wiedliście podobne życie, kiedyście żyli w tych (grzechach).
14.WARSZ.PRASKANiegdyś wy również dopuszczaliście się tych wszystkich występków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wy niegdyś w nich chodziliście, gdy pośród nich pędziliście życie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDawniej, gdy się do nich zaliczaliście, wasze postępowanie było podobne.
17.TOR.PRZ.2023W których i wy dawniej postępowaliście, gdy w nich żyliście.