« Kol 3:8 List do Kolosan 3:9 Kol 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie kłamajcie jeden drugiemu. Zewlokszy starego człowieka z sprawami jego.
2.WUJEK.1923Nie kłamajcie jedni drugim: zwlókłszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego,
3.RAKOW.NTNie kłamajcie jedni przeciw drugim, zewlókszy starego człowieka z sprawami jego;
4.GDAŃSKA.1881Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego,
5.GDAŃSKA.2017Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami;
6.JACZEWSKInie okłamujcie się wzajemnie, ale zrzućcie z siebie starego człowieka łącznie z uczynkami jego;
7.SYMONNie kłamcie jedni drugim: zwleczcie z siebie starego człowieka z uczynkami jego,
8.MARIAWICINie okłamujcie jedni drugich, zwlókłszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego,
9.DĄBR.WUL.1973Nie kłamcie jedni wobec drugich, boście zwlekli z siebie starego człowieka z uczynkami jego,
10.DĄBR.GR.1961Nie kłamcie jedni wobec drugich, bo zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,
12.BRYTYJKANie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,
13.POZNAŃSKANie okłamujcie się wzajemnie, zwlekliście przecież z siebie "starego człowieka" z jego uczynkami,
14.WARSZ.PRASKAPrzestańcie okłamywać jedni drugich, bo przecież pozbyliście się już waszego starego człowieka razem z jego złymi nawykami,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie kłamcie jedni względem drugich; rozbierzcie się ze starego człowieka, razem z jego uczynkami,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami,
17.TOR.PRZ.2023Nie bądźcie fałszywi jedni wobec drugich, skoro zdarliście z siebie starego człowieka razem z jego postępkami,