« 2Sam 3:14 2 Księga Samuela 3:15 2Sam 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I posłał Izbozeth i wziął ją od męża jéj Phaltyela, syna Lais.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż posłał Izboset, i wziął ją od męża, od Faltejela, syna Laisowego.
3.GDAŃSKA.2017Iszboszet posłał więc po nią i zabrał ją od męża, Paltiela, syna Lajisza.
4.CYLKOWI posłał Isboset i zabrał ją od męża, od Paltiela, syna Laisza.
5.KRUSZYŃSKIIszboszet posłał, aby ją odebrać od jej męża - Paltijela, syna Laisza.
6.TYSIĄCL.WYD5Iszbaal kazał ją więc zabrać od męża jej, Paltiela, syna Lajisza.
7.BRYTYJKAPosłał więc Iszboszet i odebrał ją mężowi, Paltielowi, synowi Lawisza.
8.POZNAŃSKAPosłał więc Iszbaal, by ją zabrano od jej męża Paltiela, syna Lajisza.
9.WARSZ.PRASKAKazał więc Iszbaal sprowadzić ją od jej męża, Paltiela, syna Lajisza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Isboset posłał i ją odebrał od męża, od Paltiela, syna Laisza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIsz-Boszet przez swoich posłańców odebrał zatem Michal jej mężowi Paltielowi, synowi Laisza.