« 2Sam 3:18 2 Księga Samuela 3:19 2Sam 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówił téż Abner i do Benjamina. I poszedł, aby mówił do Dawida w Hebron wszystko, co się podobało Izraelowi i wszystkiemu Benjaminowi.
2.GDAŃSKA.1881To też mówił Abner i do Benjamińczyków. Potem odszedł Abner, aby mówił z Dawidem w Hebronie wszystko, co dobrego było w oczach Izraela, i w oczach wszystkiego domu Benjaminowego.
3.GDAŃSKA.2017Abner powiedział to samo do uszu Beniaminitów. Potem Abner poszedł, aby zawiadomić Dawida w Hebronie o wszystkim, co wydało się słuszne Izraelowi i całemu domowi Beniamina.
4.CYLKOWTak samo przemawiał Abner do Benjaminitów, a nadto wyruszył Abner, by opowiedzieć Dawidowi w Hebronie o wszystkiem, co znalazło upodobanie w oczach Izraela i w oczach całego domu Benjamina.
5.KRUSZYŃSKIMówił również Abner w obecności starszych Beniamina i poszedł również Abner, aby opowiedzieć w obecności Dawida w Hebronie wszystko, co wydało się dobrym w oczach Izraela, zarówno jak w oczach całego domu Beniamina.
6.TYSIĄCL.WYD5Podobnie też tłumaczył Abner Beniaminitom. Potem udał się Abner, by donieść Dawidowi w Hebronie o wszystkim tym, co wydało się słuszne Izraelitom i całemu domowi Beniamina.
7.BRYTYJKAAbner przemawiał również do Beniaminitów oraz poszedł, aby rozmówić się z Dawidem w Hebronie i powiedzieć mu wszystko, co uznali za dobre Izrael i cały dom Beniamina.
8.POZNAŃSKAAbner rozmawiał również z Beniaminitami. Potem poszedł Abner zawiadomić Dawida w Chebronie o tym, co uważali za słuszne Izrael i cały dom Beniamina.
9.WARSZ.PRASKAAbner powtórzył te słowa także Beniaminitom, a potem udał się do Hebronu i przekazał Dawidowi to wszystko, co wydawało się słuszne Izraelitom i całemu domowi Beniamina.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak samo Abner przemawiał do Binjaminitów. Nadto Abner wyruszył, by w Hebronie opowiedzieć Dawidowi o wszystkim, co znalazło upodobanie w oczach Israela oraz w oczach całego domu Binjamina.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAbner prowadził rozmowy również z Beniaminitami, po czym udał się do Hebronu na rozmowy z Dawidem. Miał mu przedstawić to wszystko, co Izrael oraz plemię Beniamina uznały za rzecz właściwą.