« 2Sam 3:19 2 Księga Samuela 3:20 2Sam 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyszedł do Dawida do Hebron ze dwudziestą mężów: i uczynił Dawid Abnerowi i mężom jego, którzy z nim byli przyszli, ucztę.
2.GDAŃSKA.1881Gdy tedy przeszedł Abner do Dawida do Hebronu, a z nim dwadzieścia mężów, sprawił Dawid na Abnera, i na męże, którzy z nim byli, ucztę.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Abner przybył wraz z dwudziestoma mężczyznami do Dawida do Hebronu, Dawid wyprawił ucztę dla Abnera i dla mężczyzn, którzy z nim byli.
4.CYLKOWGdy tedy przybył Abner, w towarzystwie dwudziestu ludzi, do Dawida do Hebronu, wyprawił Dawid Abnerowi i ludziom, którzy mu towarzyszyli, ucztę.
5.KRUSZYŃSKIPrzybył tedy Abner do Dawida, do Hebronu wraz z dwudziestoma ludźmi, i urządził Dawid ucztę dla Abnera i dla ludzi, którzy z nim byli.
6.TYSIĄCL.WYD5Abner w towarzystwie dwudziestu mężczyzn udał się do Dawida do Hebronu. A Dawid wyprawił ucztę Abnerowi i jego towarzyszom.
7.BRYTYJKAA gdy Abner przyszedł do Dawida do Hebronu wraz z pocztem dwudziestu wojowników, Dawid urządził dla Abnera i dla jego wojowników ucztę.
8.POZNAŃSKAKiedy więc przybył Abner z dwudziestoma ludźmi do Dawida, do Chebronu, Dawid wyprawił ucztę dla Abner a i ludzi, którzy mu towarzyszyli.
9.WARSZ.PRASKAZ Abnerem przyszło do Hebronu, gdzie znajdował się Dawid, dwudziestu ludzi. Dla nich wszystkich, to znaczy dla Abnera i jego ludzi, urządził Dawid wielką ucztę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy Abner przybył do Dawida, do Hebronu, w towarzystwie dwudziestu ludzi, Dawid wyprawił ucztę Abnerowi oraz ludziom, którzy mu towarzyszyli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Abner w towarzystwie dwudziestu osobistości przybył do Dawida do Hebronu, Dawid wyprawił ucztę dla niego i dla tych, którzy z nim przybyli.