« 2Sam 3:28 2 Księga Samuela 3:29 2Sam 3:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I niech przyjdzie na głowę Joab i na wszystek dom ojca jego, i niech nie ustaje z domu Joabowego płynienie nasienia cierpiący i trędowaty i trzymający wrzeciono, i od miecza upadający, i potrzebujący chleba.
2.GDAŃSKA.1881Niechaj przyjdzie na głowę Joabowę, i na wszystek dom ojca jego, i niech nie ustaje z domu Joabowego płynienie nasienia cierpiący, i trędowaty, i o kiju chodzący, i od miecza upadający, i nie mający chleba.
3.GDAŃSKA.2017Niech ona spadnie na głowę Joaba i na cały dom jego ojca i niech nie braknie w domu Joaba człowieka cierpiącego na wyciek ani trędowatego, ani chodzącego o lasce, ani upadającego od miecza, ani niemającego chleba.
4.CYLKOWNiechaj spadnie ona na głowę Joaba i na cały dom ojca jego, a niechaj nie wyginą nigdy z domu Joaba upławami i trądem dotknięci, i o kuli chodzący, i od miecza padający, i chleba łaknący.
5.KRUSZYŃSKINiechaj spadnie ta krew na Joaba i na cały dom ojca jego! Niechaj nie braknie w domu Joaba cierpiących na upław i na trąd i o kuli chodzący i od miecza padający i chleba łaknący".
6.TYSIĄCL.WYD5Niech [odpowiedzialność] za nią spadnie na głowę Joaba i na cały jego ród. Oby nigdy nie ustały w domu Joaba wycieki, trąd, podpieranie się laską, śmierć od miecza i głód chleba!
7.BRYTYJKANiech ona spadnie na głowę Joaba i cały dom jego ojca i niech w rodzinie Joaba nie braknie nigdy dotkniętych upławami i trądem, chodzących o kulach i poległych od miecza, i nie mających chleba.
8.POZNAŃSKANiech spadnie [ona] na głowę Joaba i na cały ród jego ojca. Niech nie braknie nigdy w domu Joaba [cierpiących] na upływ nasienia i na trąd, zdatnych [tylko] do kądzieli, ginących od miecza i łaknących chleba.
9.WARSZ.PRASKANiech krew ta spadnie na głowę Joaba i na cały dom jego ojca. Niech po wieczne czasy w domu Joaba cierpi ktoś na upływ krwi, na trąd; niech zawsze ktoś chodzi o lasce, ginie od miecza albo doznaje niedostatku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech ona spadnie na głowę Joaba oraz na cały dom jego ojca; niech nie wyginą nigdy z domu Joaba dotknięci upławami, trądem, chodzący o kuli, padający od miecza oraz łaknący chleba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech zaciąży ona na głowie Joaba i na całym rodzie jego ojca. Niech nie zabraknie w rodzie Joaba człowieka trapionego wyciekami, trędowatego, chodzącego o kulach, poległego od miecza ani cierpiącego na niedostatek chleba.