« 2Sam 3:2 2 Księga Samuela 3:3 2Sam 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A po nim Cheleab z Abigail, żony Nabala z Karmelu, a trzeci Absalon, syn Maachy, córki Tholmaj, króla Gessur.
2.GDAŃSKA.1881Wtóry po nim był Helijab z Abigaili, żony przedtem Nabalowej z Karmelu, a trzeci Absalom, syn Moachy, córki Tolmaja króla Giessur;
3.GDAŃSKA.2017Drugim był Kilab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu, trzecim – Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszur;
4.CYLKOWDrugim jego był Kileab, od Abigaili żony Nabala, Karmelity, trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszuru.
5.KRUSZYŃSKIdrugim był Kileab, z Abigail, żony Nabala, Karmelitczyka, a trzecim Abszalom, syn Maakhi, córki Talmaja, króla Geszur;
6.TYSIĄCL.WYD5drugi był Kileab z Abigail, [dawnej] żony Nabala z Karmelu, a trzeci - Absalom z Maaki, córki Talmaja, króla Geszur;
7.BRYTYJKAJego drugim synem był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu, trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszur,
8.POZNAŃSKAdrugim synem był Kilab z Abigajil, wdowy po Nabalu z Karmelu; trzecim - Abszalom, syn Maaki, córki Tahnaja, króla Geszur;
9.WARSZ.PRASKAdrugiego zaś, czyli Kileaba, urodziła Abigail, [była] żona Nabala z Karmelu. Trzeci miał na imię Absalom i był synem Maaki, córki Talmaja, króla Geszur;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego drugim był Kileab, od Abigail, byłej żony Nabala, Karmelity; trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszuru.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITdrugi po nim Kilab z Abigail, wdowy po Nabalu Karmelicie, trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszur,