« 2Sam 3:30 2 Księga Samuela 3:31 2Sam 3:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Dawid do Joaba i do wszego ludu, który był z nim: Porozdzierajcie szaty wasze, a obleczcie się w wory, a płaczcie przy pogrzebie Abnera. Sam téż król Dawid szedł za ciałem.
2.GDAŃSKA.1881Rzekł potem Dawid do Joaba i do wszystkiego ludu, który był z nim: Porozdzierajcie odzienia wasze a opaszcie się w wory, i płaczcie nad Abnerem. A król Dawid szedł za marami.
3.GDAŃSKA.2017Potem Dawid nakazał Joabowi i całemu ludowi, który z nim był: Porozdzierajcie wasze szaty, nałóżcie wory i opłakujcie Abnera. A król Dawid szedł za marami.
4.CYLKOWI zawołał Dawid do Joaba i do całego ludu, który mu towarzyszył: Porozdzierajcie szaty wasze, a przepaszcie się w wory, a biadajcie idąc przed Abnerem! Król Dawid zaś szedł za marami.
5.KRUSZYŃSKIRzekł Dawid do Joaba i do wszystkich ludzi, którzy z nim byli: "Rozedrzyjcie szaty wasze, okryjcie się worami i odprawcie żałobę z powodu Abnera". Król Dawid zaś szedł za marami.
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł więc Dawid do Joaba i do wszystkich towarzyszących mu ludzi: Porozdzierajcie swe szaty, nałóżcie wory i podnieście lament przed [zwłokami] Abnera. Król Dawid postępował za marami.
7.BRYTYJKAPotem rzekł Dawid do Joaba i do całego ludu, który był z nim: Rozedrzyjcie wasze szaty i wdziejcie na siebie wory, i nućcie pieśni żałobne nad Abnerem. A sam król Dawid szedł za marami.
8.POZNAŃSKADawid rozkazał Joabowi i wszystkim jego ludziom: - Rozedrzyjcie wasze szaty, nałóżcie worki i odprawcie żałobę po Abnerze. [Sam zaś] król Dawid szedł za marami.
9.WARSZ.PRASKALecz Dawid powiedział do Joaba i do ludzi, którzy z nim byli: Rozdzierajcie wasze szaty, przyobleczcie się w pokutne wory i lamentujcie z powodu śmierci Abnera. Sam król Dawid przyłączył się do żałobnego orszaku za marami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Dawid zawołał do Joaba oraz do całego ludu, który mu towarzyszył: Porozdzierajcie wasze szaty, przepaszcie się w wory i biadajcie, idąc za Abnerem! Także król Dawid szedł za marami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Dawid wezwał Joaba i zgromadzony lud: Rozedrzyjcie szaty, wdziejcie włosiennice i płaczcie przed [marami] z Abnerem! Sam zaś król Dawid ruszył za marami.