« 2Sam 3:8 2 Księga Samuela 3:9 2Sam 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To niech uczyni Bóg Abnerowi i to niech mu przyczyni, jeźli, jako Pan Dawidowi przysiągł, tak nie uczynię z nim.
2.GDAŃSKA.1881To niech uczyni Bóg Abnerowi, i to niech mu przyczyni, jeźliże, jako przysiągł Pan Dawidowi, nie pomogę do tego.
3.GDAŃSKA.2017Niech Bóg to uczyni Abnerowi i do tego dorzuci, jeśli nie dokonam tego, co PAN przysiągł Dawidowi;
4.CYLKOWTak niechaj uczyni Bóg Abnerowi, i tak niechaj wciąż mu czyni, że to co zaprzysiągł Wiekuisty Dawidowi, to spełnię mu:
5.KRUSZYŃSKITak niechaj Bóg postąpi z Abnerem i tak niechaj nadal postępuje, jeśli nie uczynię Dawidowi tego, co mu Bóg poprzysiągł:
6.TYSIĄCL.WYD5Niechaj to Bóg uczyni z Abnerem i tamto mu dorzuci, jeżeli nie dokonam tego, co Pan przyrzekł Dawidowi:
7.BRYTYJKANiech Bóg uczyni Abnerowi to i jeszcze więcej, jeżeli nie dopomogę Dawidowi w tym, co mu Pan poprzysiągł,
8.POZNAŃSKANiech Bóg ciężko ukarze Abnera, jeśli nie dokonam tego, co Jahwe poprzysiągł Dawidowi:
9.WARSZ.PRASKANiech Bóg okaże Abnerowi całą swoją surowość, jeśli nie postąpię zgodnie z tym, co Jahwe poprzysiągł Dawidowi,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech Bóg tak uczyni Abnerowi i niech mu stale czyni – bo to, co WIEKUISTY zaprzysiągł Dawidowi, ja mu spełnię;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Bóg mnie ukarze i to jak najsurowiej, jeśli nie postąpię z Dawidem zgodnie z tym, co przysiągł mu PAN,