« Joz 19:1 Księga Jozuego 19:2 Joz 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ich w pośrodku osiadłości synów Juda: Bersabee i Sabee i Molada.
2.GDAŃSKA.1881A dostało się im w dziedzictwo ich Beerseba, i Seba, i Molada;
3.GDAŃSKA.2017A otrzymali oni w dziedzictwie: Beer-Szeba, Szeba, Molada;
4.CYLKOWI dostały się im w dziedziczną posiadłość: Beer-Szeba, Szeba i Molada,
5.KRUSZYŃSKIPosiadali w swoim dziedzictwie: Beer-Szeba, Szeba, Molada,
6.TYSIĄCL.WYD5Zaliczały się do ich działu: Beer-Szeba, <Szema>, Molada;
7.BRYTYJKADo dziedzictwa ich należały: Beer-Szeba, Szeba, Molada,
8.POZNAŃSKAOtrzymali w dziedzictwie [miejscowości]: Beer-Szeba, Szema, Molada,
9.WARSZ.PRASKAW ich posiadaniu znajdowały się więc: Beer–Szeba, Szema, Molada,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dostały się im w dziedziczną posiadłość: Beer–Szeba i Szeba, Molada;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDo ich dziedzictwa należały: Beer-Szeba i Szeba, Molada