« Joz 19:21 Księga Jozuego 19:22 Joz 19:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przychodzi granica jego aż do Thabor i Sehesym i Bethsames, a bgdą kończyny ich Jordan: miast szesnaście i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881A przychodzi granica ich do Taboru, i do Sehesyma, i do Betsemes, a kończą się granice ich u Jordanu, miast szesnaście, i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017A ich granica dochodziła do Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a kończyła się przy Jordanie: szesnaście miast i przyległe do nich wioski.
4.CYLKOWA potrąca granica o Thabor, Szahacyma i Beth Szemesz, kończy się zaś granica nad Jordanem - miast szesnaście z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKIDotyka granica Taboru, Szahacima i Beth-Szemesz i kończy się granica ich na Jordanie: miast szesnaście wraz z ich osiedlami,
6.TYSIĄCL.WYD5Granica dotykała Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a następnie kończyła się nad Jordanem: szesnaście miast i przyległe wioski.
7.BRYTYJKAGranica ta styka się z Taborem, Szachasymą, Bet-Szemeszem, a kończy się na Jordanie. Miast szesnaście z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKAGranica dochodzi do Taboru, Szachacima i Bet-Szemesz, a kończy się przy Jordanie: obejmuje szesnaście miast wraz z ich osiedlami.
9.WARSZ.PRASKAGranica przebiegała przez Tabor, Szachasima i Bet–Szemesz, kończąc się nad Jordanem. Razem było szesnaście miast z przylegającymi do nich osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ta granica zahacza o Tabor, Szahacyma i Beth Szemesz, zaś kończy się nad Jardenem – czyli szesnaście miast z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGranica dochodziła do Tabor, Szachasum i Bet-Szemesz, a jej krańcem był Jordan - szesnaście miast wraz z ich osiedlami.