« Joz 19:23 Księga Jozuego 19:24 Joz 19:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I padł los piąty pokoleniu synów Aser, według rodzajów ich:
2.GDAŃSKA.1881Potem padł los piąty pokoleniu synów Asur według domów ich.
3.GDAŃSKA.2017Potem padł piąty los dla pokolenia synów Aszera według ich rodzin.
4.CYLKOWI wyszedł los piąty dla różnych rodów pokolenia synów Aszera.
5.KRUSZYŃSKILos piąty wypadł dla pokolenia synów Aszera według ich rodów.
6.TYSIĄCL.WYD5Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Asera według ich rodów.
7.BRYTYJKAA piąty los padł dla plemienia synów Asera według ich rodów.
8.POZNAŃSKAPiąty los padł dla pokolenia synów Aszera odpowiednio do ich rodów.
9.WARSZ.PRASKAPiątą część przyznano losem pokoleniu synów Asera według ich rodów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A piąty los wyszedł dla różnych rodów pokolenia synów Aszera.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPiąty z kolei los padł dla plemienia synów Aszera według ich rodzin.