« Joz 19:26 Księga Jozuego 19:27 Joz 19:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wraca się ku wschodowi Bethdagon, a przychodzi aż do Zabulon i doliny Jephthael ku północy do Bethemek i Nehiel, i wychodzi po lewej stronie Kabul.
2.GDAŃSKA.1881Stamtąd się obraca na wschód słońca ku Betdagon, i bieży aż do Zabulon, i do doliny Jeftach El na północy, Betemek i do Nehyjel, wychodząc do Kabul ku lewej stronie;
3.GDAŃSKA.2017Stamtąd skręcała na wschód do Bet-Dagon i biegła aż do Zebulona i do doliny Jiftach-El na północ od Bet-Emek i Neiel i wychodziła do Kabulu po lewej stronie;
4.CYLKOWPoczem zwraca się granica ku wschodowi słońca, ku Beth Dagon i styka się z Zebulonem i doliną Iftach El na północy, z Beth Emek i Neiel a ciągnie się ku północy do Kabul,
5.KRUSZYŃSKIpoczem nawracała na wschód słońca w kierunku Beth-Dagon, dotykała Zabulona i doliny Iftah-El, na północy od Beth-Emek i Neijel i dochodziła na lewo do Kabulu,
6.TYSIĄCL.WYD5a następnie zwracała się ku wschodowi słońca do Bet-Dagon, dotykała [dziedzictwa] Zabulona i doliny Jiftach-El na północy, ciągnęła się przez Bet-Haemek i Neiel, biegnąc do Kabulu. Od strony północnej [należały]:
7.BRYTYJKANastępnie granica ich skręca ku wschodowi, dochodzi do Bet-Dagon, styka się z Zebulonem i z doliną Jiftach-El na północ od Bet-Emek i Neijel, i ciągnie się dalej w lewo do Kabul,
8.POZNAŃSKANastępnie granica zwraca się ku wschodowi do Bet-Dagon, dochodzi do [działu] Zebulona i doliny Iftach-El na północy, potem biegnie przez Bet-ha-Emek i Neiel i dochodzi do Kabulu.
9.WARSZ.PRASKAPotem skręcała ku wschodowi, do Bet–Dagon, dotykała [dziedzictwa] Zabulona oraz doliny Jiftach–El na północy, potem Bet–Haemek i Neiel, biegnąc w stronę Kabulu. Od strony północy należały do nich miasta:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie zwraca się na wschód słońca, do Beth Dagon, i styka się z Zebulunem oraz doliną Iftach El na północy; po czym z Beth Emek i Neiel ciągnie się na północ, do Kabulu,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITpo czym zawracała na wschód do Bet-Dagon i stykała się z Zebulonem i z doliną Jiftach-El, rozciągającą się na północy Bet-Emek i Nejel, i wychodziła, biegnąc na północ, na Kabul,