« Joz 19:31 Księga Jozuego 19:32 Joz 19:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synów Nephtali szósty los padł, według domów ich:
2.GDAŃSKA.1881Potem synom Neftalimowym padł los szósty, synom Neftalimowym według domów ich.
3.GDAŃSKA.2017Potem dla synów Neftalego padł szósty los, dla synów Neftalego według ich rodzin.
4.CYLKOWDla synów Naftali wyszedł los szósty, dla różnych rodów synów Naftali.
5.KRUSZYŃSKIDla synów Neftalego wyszedł los szósty - dla synów Neftalego według ich rodów.
6.TYSIĄCL.WYD5Potomkom Neftalego przypadł w udziale los szósty, potomkom Neftalego według ich rodów.
7.BRYTYJKADla synów Naftaliego padł szósty los, dla synów Naftaliego według ich rodów.
8.POZNAŃSKASzósty los padł dla pokolenia synów Neftalego odpowiednio do ich rodów.
9.WARSZ.PRASKASzóstą część przyznano losem synom Neftalego, według ich rodów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szósty los wyszedł dla synów Naftali, dla różnych rodów synów Naftalego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDla potomków Naftalego według ich rodzin padł los szósty.