« Joz 19:33 Księga Jozuego 19:34 Joz 19:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wraca się granica ku zachodowi do Azanothtabor, a ztamtąd wychodzi od Hukuki, i przechodzi do Zabulon ku południu, i do Aser ku zachodu, a do Juda do Jordanu ku wschodowi słońca.
2.GDAŃSKA.1881Potem się obraca ta granica ku morzu do Asanot Tabor; a stamtąd bieży ku Hukoka, i idzie do Zabulonu na południe, a do Asar przychodzi ku zachodu, a do Juda ku Jordanowi na wschód słońca.
3.GDAŃSKA.2017Następnie ta granica skręcała na zachód do Aznot-Tabor, a stamtąd biegła do Chukkok i ciągnęła się na południe do Zebulona, na zachodzie dochodziła do Aszera, a do Judy nad Jordanem na wschodzie.
4.CYLKOWPoczem zwraca się granica ku zachodowi do Aznoth Thabor, zkąd zabiega dalej do Hukkok, styka się ku południowi z Zebulonem i Aszerem, potrąca ku zachodowi o Judę mając Jordan po stronie wschodniej.
5.KRUSZYŃSKIGranica zwracała się na zachód ku Aznoth, Tabor i stąd wychodziła ku Hukkoka i dotykała Zabulona od południa, a od zachodu dotykała Judy przy Jordanie, na wschód słońca.
6.TYSIĄCL.WYD5Na zachodzie granica biegła ku Aznot-Tabor, dochodziła do Chukkok, dotykała [dziedzictwa] Zabulona od południa, dziedzictwa Asera od zachodu, a <Judy> przy Jordanie - od wschodu.
7.BRYTYJKANastępnie granica skręca na zachód do Aznot-Tabor, stamtąd biegnie do Chukok i styka się na południu z Zebulonem, na zachodzie z Aserem, a na wschodzie z Judą nad Jordanem.
8.POZNAŃSKANastępnie na zachodzie biegnie od Aznot-Tabor do Chukok. Na południu granica dochodzi do [działu] Zebulona, do [działu] Aszera na zachodzie i do Jordanu na wschodzie.
9.WARSZ.PRASKAPotem wracała na zachód w stronę Aznot–Tabor, dochodziła do Chukkok, dotykała [dziedzictwa] Zabulona od południa, a [posiadłości] Asera od zachodu i Judy, przy Jordanie, od wschodu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem granica zwraca się ku zachodowi, do Aznoth Tabor; stąd zabiega dalej do Hukkok, styka się na południu z Zebulunem i Aszerem, a na zachodzie potrąca o Judę, mając Jarden po wschodniej stronie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW kierunku zachodnim granica biegła do Aznot-Tabor, a stamtąd wychodziła ku Chukok, na południu zaś stykała się z Zebulonem, na zachodzie z Aszerem, a na wschodzie z Judą, nad Jordanem.