« Joz 19:36 Księga Jozuego 19:37 Joz 19:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Cedes i Edraj i Enhasor,
2.GDAŃSKA.1881I Kiedes, i Edrej, i Enhasor;
3.GDAŃSKA.2017Kedesz, Edrei, En-Chasor;
4.CYLKOWKedesz, Edrei, En Hacor,
5.KRUSZYŃSKIKedesz, Edreji i En-Hacor,
6.TYSIĄCL.WYD5Kedesz, Edrei, En-Chasor,
7.BRYTYJKAKedesz, Edrei, En-Chasor,
8.POZNAŃSKAKedesz, Edrei, En-Chacor,
9.WARSZ.PRASKAKedesz, Edrei, En–Chasor,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kedesz, Edrei, En Hacor,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKedesz, Edrei, En-Chasor,