« Joz 19:38 Księga Jozuego 19:39 Joz 19:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ta jest osiadłość pokolenia synów Nephtali, według rodzajów ich, miasta i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Neftalimowych według domów ich; te miasta i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Oto dziedzictwo pokolenia synów Neftalego według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski.
4.CYLKOWOto posiadłość dziedziczna różnych rodów pokolenia Naftali: miasta z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKITo jest dziedzictwo synów Neftalego według ich rodów: miasta wraz z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Neftalego według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski.
7.BRYTYJKATo jest dziedzictwo plemienia synów Naftaliego według ich rodów, miasta z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKATakie jest dziedzictwo pokolenia synów Neftalego odpowiednio do ich rodów: te właśnie miasta i przyległe do nich osiedla.
9.WARSZ.PRASKATakie było dziedzictwo pokolenia synów Neftalego, według ich rodów: miasta z przylegającymi do nich osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów pokolenia Naftali – miasta, wraz z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTakie było dziedzictwo plemienia potomków Naftalego według ich rodzin; obejmowało ono miasta wraz z ich osiedlami.