« Joz 19:40 Księga Jozuego 19:41 Joz 19:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A była granica osiadłości jego Sara i Esthaol i Hirsemes, to jest, miasto słoneczne.
2.GDAŃSKA.1881A była granica dziedzictwa ich: Saraa, i Estaol, i Isremes;
3.GDAŃSKA.2017A granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz;
4.CYLKOWI obejmowała posiadłość ich dziedziczna Coreę, Esztaol, Ir Szemesz,
5.KRUSZYŃSKIGranica ich posiadłości zawierała: Cor’a, Eszthaol, Ir-Szemesz,
6.TYSIĄCL.WYD5Granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,
7.BRYTYJKAGranica ich dziedzictwa obejmowała Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,
8.POZNAŃSKAObszar ich dziedzictwa obejmował [miejscowości]: Cora, Esztaol, Ir-Szemesz,
9.WARSZ.PRASKAW granicach ich posiadłości znajdowały się miasta: Sorea, Esztaol, Ir–Szemesz,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ich dziedziczna posiadłość obejmowała: Coreę, Esztaol, Ir Szemesz,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGranica ich dziedzictwa obejmowała Sorea i Esztaol, Ir-Szemesz,