« Joz 19:46 Księga Jozuego 19:47 Joz 19:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I tym końcem się zamyka. I wyszli synowie Danowi, i walczyli przeciw Lesem, i wzięli je, i porazili je paszczeką miecza, i posiedli, i mieszkali w niem, nazywając imię jego Lesem Dan, od imienia Dan, ojca swego.
2.GDAŃSKA.1881Ale granica synów Danowych była bardzo mała; przetoż wyszedłszy synowie Dan dobywali Lesem, i wzięli je, i wysiekli je ostrzem miecza, i wziąwszy je w dziedzictwo mieszkali w niem; i przezwali Lesem Dan według imienia Dana, ojca swego.
3.GDAŃSKA.2017Lecz obszar synów Dana był zbyt mały. Synowie Dana wyruszyli więc do walki z Leszem, zdobyli je, pobili je ostrzem miecza, wzięli je w dziedzictwo i mieszkali w nim. I nazwali Leszem Dan, od imienia swego ojca.
4.CYLKOWI uszczuploną została dla synów Dana ich dziedzina. Wyruszyli przeto synowie Dana i walczyli z Leszem i zdobyli je i porazili je ostrzem miecza, poczem wzięli je w posiadanie i osiedli w niem i nazwali Leszem Dan, wedle imienia praojca ich Dana.
5.KRUSZYŃSKII uszczuploną została posiadłość synów Dana; wyruszyli przeto synowie Dana i walczyli przeciwko Leszem; zdobyli je i pobili je ostrzem miecza. Owładnąwszy nim, zamieszkali w nim i przemianowali jego nazwę na Dan, jak imię ich ojca.
6.TYSIĄCL.WYD5Granica wykraczała poza nich, Danici bowiem wyruszyli przeciw Leszem, zdobyli je i pobili mieszkańców ostrzem miecza. Po zajęciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem-Dan od imienia ich praojca, Dana.
7.BRYTYJKAGdy synowie Dana utracili swoją posiadłość, wyruszyli na wojnę przeciwko Leszem, zdobyli je, wytracili jego mieszkańców mieczem, objęli je w posiadanie, zamieszkali w nim i nazwali je Dan, według imienia ich ojca Dana.
8.POZNAŃSKAObszar ten okazał się jednak nie wystarczający dla pokolenia Dana. Ruszyli więc do walki przeciw miastu Leszem, zdobyli je i wytracili mieczem. Objęli je w posiadanie i osiedlili się w nim. Nadali Leszem nazwę od imienia ojca swego pokolenia Leszem-Dan.
9.WARSZ.PRASKALecz cała ta posiadłość była zbyt mała dla Danitów. Wyruszyli tedy synowie Dana na [miasto] Leszem, zdobyli je, a wszystkich mieszkańców zgładzili ostrzem miecza. Następnie sami osiedlili się w tym mieście, nazywając je – na cześć swojego ojca Dana – Leszem–Dan.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale dla synów Dana granica została uszczuplona; dlatego synowie Dana wyruszyli oraz walczyli z Leszem i je zdobyli, porażając je ostrzem miecza. Potem wzięli je w posiadanie, w nim osiedli i nazwali je Leszem Dan, według imienia ich praojca Dana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy obszar potomków Dana odpadł od nich, wyruszyli na wojnę z Leszem, zdobyli je, pobili ostrzem miecza, zajęli je i zamieszkali w nim, zmieniając mu nazwę z Leszem na Dan, według imienia ich ojca Dana.