« Joz 19:47 Księga Jozuego 19:48 Joz 19:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ta jest osiadłość pokolenia synów Dan, według rodów ich, miasta i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Danowych według domów ich; te miasta, i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Oto dziedzictwo pokolenia synów Dana według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski.
4.CYLKOWOto posiadłość dziedziczna różnych rodów pokolenia synów Dana: wymienione miasta z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKITo jest dziedzictwo pokolenia synów Dana według ich rodów: te są miasta wraz z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Dana według ich rodów: te miasta i przyległe wioski.
7.BRYTYJKATo jest dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKATakie było dziedzictwo pokolenia synów Dana odpowiednio do ich rodów. Należą do nich te właśnie miasta z przyległymi do nich osiedlami.
9.WARSZ.PRASKATakie to było dziedzictwo pokolenia synów Dana według ich rodów: miasta z przylegającymi do nich osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów pokolenia synów Dana – wymienione miasta, wraz z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTakie było dziedzictwo plemienia potomków Dana według ich rodzin; obejmowało ono te miasta wraz z ich osiedlami.