« Joz 19:49 Księga Jozuego 19:50 Joz 19:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Według przykazania Pańskiego, miasto, którego żądał Thamnath Sarae na górze Ephraim, i zbudował miasto, i mieszkał w niem.
2.GDAŃSKA.1881Według rozkazania Pańskiego dali mu miasto, którego żądał, Tamnat Saraa na górze Efraim, gdzie zbudował miasto, i mieszkał w niem.
3.GDAŃSKA.2017Zgodnie z rozkazem PANA dali mu miasto, o które poprosił, Timnat-Serach na górze Efraim, gdzie zbudował miasto i mieszkał w nim.
4.CYLKOWStosownie do polecenia Wiekuistego wyznaczyli mu miasto o które prosił, Thimnath Serach na górze Efraima. I obwarował on miasto i osiadł w niem.
5.KRUSZYŃSKINa rozkaz Boży dali mu miasto, którego żądał, Timnath-Serah w górach Efraima. Odbudował to miasto i zamieszkał w nim.
6.TYSIĄCL.WYD5na rozkaz Pana dali mu miasto, którego zażądał dla siebie, Timnat-Serach w górach Efraima. Odbudował to miasto i osiadł w nim.
7.BRYTYJKAZgodnie z rozkazem Pana dali mu miasto, którego zażądał, mianowicie Timnat-Serach w górach Efraim; odbudował on to miasto i zamieszkał w nim.
8.POZNAŃSKAZgodnie z rozkazem Jahwe dali mu miasto, którego sam zażądał, to jest Timnat-Serach w górach Efraim. Odbudował to miasto i osiedlił się w nim.
9.WARSZ.PRASKANa polecenie Jahwe dano mu miasto, które sam sobie wybrał: Timnat–Serach, położone w górach Efraima. Jozue odbudował to miasto i w nim pozostał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stosownie do polecenia WIEKUISTEGO, wyznaczyli mu miasto o które prosił – Thimnath Serach na górze Efraima. Więc obwarował on miasto oraz w nim osiadł.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZgodnie z poleceniem PANA dali mu miasto, o które poprosił, to jest Timnat-Serach na pogórzu Efraima. Odbudował on to miasto i zamieszkał w nim.