« Joz 19:8 Księga Jozuego 19:9 Joz 19:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W osiadłości i sznurze synów Juda; iż był większy. I dlatego synowie Symeonowi wzięli osiadłość w pośrodku dziedzictwa ich.
2.GDAŃSKA.1881Z działu synów Judowych dostało się dziedzictwo synom Symeonowym, bo dział synów Judowych był wielki dla nich; przetoż wzięli dziedzictwo synowie Symeonowi pośród dziedzictwa ich.
3.GDAŃSKA.2017Dziedzictwo synów Symeona zostało wzięte z działu synów Judy, ponieważ dział synów Judy był dla nich zbyt wielki. Synowie Symeona otrzymali więc dziedzictwo pośród ich dziedzictwa.
4.CYLKOWZ udziału synów Judy wziętą była dziedziczna posiadłość synów Szymeona; albowiem dział synów Judy był dla nich za duży, a przeto otrzymali synowie Szymeona posiadłość dziedziczną w pośród dziedzicznej posiadłości ich.
5.KRUSZYŃSKIZ działu synów Judy było wzięte dziedzictwo synów Symeona, ponieważ dział synów Judy był dla nich za wielki, przeto dziedziczyli synowie Symeona w środku ich posiadłości.
6.TYSIĄCL.WYD5Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy, które było zbyt wielkie dla nich, i dlatego potomkowie Symeona otrzymali swoje dziedzictwo wśród ich dziedzictwa.
7.BRYTYJKADziedzictwo synów Symeona stanowi część posiadłości synów Judy; ponieważ posiadłość synów Judy była dla nich za duża, przeto synom Symeona zostało nadane ich dziedzictwo wśród dziedzictwa synów Judy.
8.POZNAŃSKADziedzictwo Symeonitów zostało wydzielone z posiadłości pokolenia Judy. Dział ich był zbyt wielki, dlatego pokolenie Symeona otrzymało dziedzictwo pośrodku posiadłości synów Judy.
9.WARSZ.PRASKADziedzictwo dla synów Symeona wydzielono z posiadłości synów Judy, gdyż było zbyt wielkie dla nich i dlatego tam właśnie przyznano część jako dziedzictwo dla synów Symeona.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziedziczna posiadłość synów Szymeona była wziętą z udziału synów Judy; bowiem dział synów Judy był dla nich za duży i dlatego synowie Szymeona otrzymali dziedziczną posiadłość pośród ich dziedzictwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDziedzictwo potomków Symeona było częścią działu synów Judy. Ponieważ dział potomków Judy był dla nich zbyt wielki, potomkom Symeona przydzielono dziedzictwo w obrębie ich dziedzictwa.