« Iza 50:10 Księga Izajasza 50:11 Iza 51:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto wy wszyscy podżegający ogień, opasani płomieniem, chodźcież w światłości ognia waszego i w promieniach, któreście rozpalili: z ręki mojej stało się to wam, w boleściach spać będziecie.
2.GDAŃSKA.1881Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, a przepasujecie się iskrami, chodźcież w światłości ognia waszego, i w iskrach, któreście rozniecili; z ręki mojej wam się to stanie, że w boleści leżeć będziecie.
3.GDAŃSKA.2017Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i przepasujecie się iskrami, chodźcie w światłości waszego ognia i w iskrach, które rozpaliliście. Spotka was to z mojej ręki, że będziecie leżeć w boleści.
4.CYLKOWWszakże wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, a uzbrajacie się w strzały gorejące, idźcie w płomień ognia waszego, i na strzały któreście sami rozpalili. Z ręki Mojej to spotka was, w strapieniu legniecie.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, którzy zapalacie strzały ogniste, idźcie w płomienie waszego ognia, wśród strzał ognistych, które zapaliliście. Z mojej ręki przyjdzie to na was: powalą was boleści.
6.BRYTYJKAOto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które zapaliliście. Spotka was to z mojej ręki, będziecie leżeć na miejscu kaźni.
7.POZNAŃSKAAle wy wszyscy, co ogień wzniecacie i rozpalacie ogniste pociski - idźcie w żar ognia waszego, między ogniste pociski, któreście rozpalili! Z mojej to ręki taki los was spotyka; legniecie wśród tortur.
8.WARSZ.PRASKALecz wy wszyscy, co ogień wzniecacie, wy, co zapalacie ogniste strzały, sami się rzućcie w środek tego ognia i na strzały ogniste, któreście zapalili. Z mojej ręki tak się z wami stanie i wszyscy wić się będziecie w męczarniach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy wszyscy, co rozniecacie ogień oraz uzbrajacie się w płonące strzały idźcie w płomień waszego ognia i na strzały, które sami rozpaliliście. To was spotka z Mej ręki – polegniecie w strapieniu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWy natomiast, rozniecający ogień, zbrojni w ogniste strzały, idźcie w żar swego ognia, na pastwę własnych strzał. Pokona was moja ręka, legniecie w miejscu kaźni.