« Iza 50:3 Księga Izajasza 50:4 Iza 50:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pan mi dał język wyćwiczony, aby eh umiał podpierać onego, który jest spracowany, słowem. Wzbudza rano, rano mi wzbudza ucho, abym słuchał jako mistrza.
2.GDAŃSKA.1881Panujący Pan dał mi język umiejętny, abym umiał czasu przygodnego mówić słowo upracowanemu. Budzi mię na każdy zaranek, pobudza uszy moje, abym słuchał tak jako uczący się pilnie.
3.GDAŃSKA.2017Pan BóG dał mi język uczonych, abym umiał znużonemu mówić słowo w odpowiednim czasie. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje uszy, abym słuchał tak jak uczeni.
4.CYLKOWPan Wiekuisty dał mi język wyćwiczony, abym umiał pokrzepić w porę znużonego słowem. Budzi On mnie każdego rana, pobudza ucho moje, abym słuchał jako uczniowie uważni.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie.
6.BRYTYJKAWszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą.
7.POZNAŃSKAPan, Jahwe, dał mi język biegły, abym umiał znużonego pokrzepiać dobrotliwym słowem. Co rano pobudza moje uszy, bym słuchał, jak [słuchają] uczniowie.
8.WARSZ.PRASKAPan i Bóg dał mi język ucznia swojego i słowo właściwe, bym mógł odpowiedzieć temu, kto będzie utrudzony życiem. Każdego ranka pobudza me ucho, abym mógł słuchać tak, jak słucha uczeń.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pan, WIEKUISTY, dał mi wyćwiczony język, bym umiał w porę pokrzepić słowem znużonego. On budzi mnie każdego ranka, pobudza moje ucho, bym słuchał jak uważni uczniowie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWszechmocny PAN dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał - tak, jak uczeni.