« Iza 50:5 Księga Izajasza 50:6 Iza 50:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ciało moje dałem bijącym, a policzki moje szczypiącym: twarzy mojej nie odwróciłem od łających i plujących na mię.
2.GDAŃSKA.1881Ciała mego nadstawiam bijącym, a policzków moich tym, którzy mię targają; twarzy mojej nie zakrywam od obelżenia i plwania.
3.GDAŃSKA.2017Podałem moje plecy bijącym, a moje policzki rwącym mi brodę. Nie zakrywałem mojej twarzy przed zniewagami i pluciem.
4.CYLKOWGrzbiet mój nadstawiałem bijącym, a lica moje szarpiącym; twarzy mojej nie chowałem przed obelgami i plwaniem.
5.TYSIĄCL.WYD5Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.
6.BRYTYJKAMój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.
7.POZNAŃSKAPodałem swe plecy chłoszczącym, a twarz tym, co mnie policzkowali. Nie zakrywałem swego oblicza przed zniewagami i pluwaniem.
8.WARSZ.PRASKANadstawiłem me plecy tym, którzy mnie bili, twarzą zwróciłem się do tych, co szarpali mą brodę. I nie chowałem mojego oblicza przed tymi, co mnie obrażali i na mnie pluli.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadstawiałem mój grzbiet bijącym, a moje policzki szarpiącym; nie chowałem mej twarzy przed obelgami i pluciem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMoje plecy nadstawiłem bijącym, policzki wyrywającym brodę. Nie kryłem mej twarzy przed obelgami i pluciem.