« Hiob 19:21 Księga Hioba 19:22 Hiob 19:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czemu mię prześladujecie jako Bóg? i najadacie się mięsa mego?
2.GDAŃSKA.1881Czemuż mię prześladujecie, jako Bóg, a ciała mego nie możecie się nasycić?
3.GDAŃSKA.2017Czemu mnie prześladujecie jak Bóg? Czy nie dość wam mojego ciała?
4.CYLKOWCzemu prześladujecie mnie jak Bóg, a nie możecie się nasycić ciała mojego?
5.KRUSZYŃSKIDlaczegoż, jako Bóg, mnie prześladujecie i ciałem moim nie możecie się nasycić?
6.TYSIĄCL.WYD5Czemu, jak Bóg, mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała?
7.BRYTYJKACzemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała?
8.POZNAŃSKACzemu mnie tak jak Bóg prześladujecie? Czyż nie zaspokaja was widok mojego ciała?
9.WARSZ.PRASKACzemu wy – jak Bóg– mnie nękacie? Nie wystarczy wam widok mego ciała?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu mnie prześladujecie jak Bóg i nie możecie się nasycić moją cielesną naturą?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego mnie prześladujecie, jak On? Czy nie dość wam widoku mego ciała?