« Hiob 19:22 Księga Hioba 19:23 Hiob 19:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ktoby mi to dał, aby napisane były mowy moje! ktoby mi to dał, żeby je wyrysowano na księgach:
2.GDAŃSKA.1881Oby teraz napisane były słowa moje! oby je na księgach wyrysowano!
3.GDAŃSKA.2017Oby teraz zostały zapisane moje słowa! Oby je w księdze utrwalono!
4.CYLKOWAch, gdyby też zapisane zostały słowa moje, gdyby też w księdze je skreślono!
5.KRUSZYŃSKIAh, kto mi da teraz, aby słowa moje były spisane, kto mi da, aby w księdze zostały wyryte!
6.TYSIĄCL.WYD5Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone!
7.BRYTYJKAO, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze,
8.POZNAŃSKAKtóż to sprawi, aby zapisano moje słowa, któż zdoła utrwalić je w księdze,
9.WARSZ.PRASKAOch, gdyby ktoś mógł spisać moje słowa i zamknąć je w jednej księdze.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ach, gdyby zostały zapisane moje słowa, gdyby je napisano w zwoju.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITO, gdyby tak spisano moje słowa, gdyby tak utrwalono je na piśmie