« 5Moj 7:26 5 Księga Mojżeszowa 8:1 5Moj 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszelkie rozkazanie, które ja dziś przykazuję tobie, strzeż pilnie, abyś czynił: abyście mogli żyć i rozmnożeni byli, i wszedłszy posiedli ziemię, o którą przysiągł Pan ojcom waszym.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkie przykazania, które ja dziś przykazuję tobie, chować i czynić będziecie, abyście żyli, rozmnożeni byli, i weszli, a osiedli tę ziemię, o którą przysiągł Pan ojcom waszym.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkich przykazań, które ci dziś nakazuję, będziecie przestrzegać i wypełniać je, abyście żyli, rozmnażali się, weszli i posiedli ziemię, którą PAN przysiągł waszym ojcom.
4.CYLKOWWszystkie przykazania, które nakazuję wam dzisiaj, starajcie się spełniać, abyście żyli, i rozmnożyli się, i weszli i zdobyli ziemię, którą zaprzysiągł Wiekuisty ojcom waszym;
5.KRUSZYŃSKIBędziecie uważać, aby wypełnić wszystkie przykazania, jakie ja dzisiaj wam nakazuję, abyście przez to żyli, rozmnażali się, abyście weszli i posiedli kraj, który Bóg poprzysiągł ojcom waszym.
6.MIESES„Przykazań wszystkich, które Ja przykazuję tobie dziś, przestrzegajcie, by je wykonywać, ażebyście żyli i rozmnażali się, [ażebyście] weszli i zajęli na dziedziczną własność Kraj, który Wiekuisty poprzysiągł [pra]ojcom waszym.
7.TYSIĄCL.WYD5Pilnie przestrzegajcie wykonania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiągł waszym przodkom.
8.BRYTYJKAStarannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom, i wzięli ją w posiadanie.
9.POZNAŃSKAZachowujcie wiernie te wszystkie przykazania, jakie wam dziś nadaję, abyście żyli, abyście się rozmnażali i objęli w posiadanie ziemię, którą Jahwe przyrzekł waszym ojcom.
10.WARSZ.PRASKABędziecie dokładać wszelkich starań, wprowadzając w życie wszystkie przykazania, które wam dziś daję, abyście się rozmnażali, byście mogli zdobyć i posiąść kraj, który Jahwe poprzysiągł dać waszym ojcom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Starajcie się spełniać wszystkie przykazania, które wam dzisiaj nakazuję, abyście żyli, rozmnożyli się, weszli oraz zdobyli ziemię, którą WIEKUISTY zaprzysiągł waszym ojcom.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZadbajcie o to, by spełniać wszystkie przykazania, które ja wam dziś przekazuję. Dzięki nim będziecie żyć, wzrastać liczebnie i zdołacie posiąść ziemię, którą PAN przysiągł waszym ojcom.