« 5Moj 8:11 5 Księga Mojżeszowa 8:12 5Moj 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923By zaś, gdy się najesz i nasycisz, domów pięknych nabudujesz, i namieszkasz się w nich, i będziesz miał stada krów i trzody owiec, śrebra i złota, i wszystkich rzeczy dostatek:
2.GDAŃSKA.1881By snać, gdy jeść będziesz do sytości, i piękne domy pobudujesz, a mieszkać w nich będziesz;
3.GDAŃSKA.2017Aby – gdy najesz się do syta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich;
4.CYLKOWBy gdy jeść będziesz do syta, i domy piękne pobudujesz, a zamieszkasz w nich, -
5.KRUSZYŃSKIw obawie, gdy będziesz jadł i nasycał się, gdy będziesz budował i zamieszkiwał domy piękne,
6.MIESES[ażeby], – [gdy] ty będziesz jadł i syt, [gdy] ty wznosił będziesz domy okazałe i je będziesz zamieszkiwał,
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz;
8.BRYTYJKAAby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał,
9.POZNAŃSKAGdy będziesz jadał do syta, gdy pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich,
10.WARSZ.PRASKAW przeciwnym bowiem razie, jedząc do syta, budując sobie i zamieszkując piękne domostwa,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By kiedy będziesz jadł do syta, pobudujesz piękne domy oraz w nich zamieszkasz,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz,