« 5Moj 8:12 5 Księga Mojżeszowa 8:13 5Moj 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie podniosło się serce twoje, i nie wspomniałbyś Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemie Egipskiéj, z domu niewoli:
2.GDAŃSKA.1881I gdyć się wołów i owiec namnoży, srebra także i złota będziesz miał dosyć, i wszystko, co będziesz miał, rozmnoży się:
3.GDAŃSKA.2017I kiedy twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się;
4.CYLKOWA rogacizny i trzód ci się namnoży, srebra téż i złota ci się namnoży, i wszystko co twoje się rozmnoży, -
5.KRUSZYŃSKIgdy będziesz widział pomnażania się bydła i owiec twoich, pomnażanie się srebra i złota twego, oraz wzrastanie wszelkiego dobra twego,
6.MIESES[gdy] rogacizna twa i trzoda twoja będą się rozmnażać, [gdy] srebra, oraz złota będzie ci przybywać, i co [wogóle] ty posiadasz, będzie się liczniejszem stawać,
7.TYSIĄCL.WYD5gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, a gdy wzrosną twe dobra -
8.BRYTYJKAI gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele,
9.POZNAŃSKAa namnoży ci się bydła i owiec, srebra, złota i w ogóle wszystkiego, co twoje,
10.WARSZ.PRASKAwidząc, jak powiększają się trzody twoich wołów i owiec, jak przybywa ci srebra i złota oraz jak powiększają się wszystkie twoje dobra,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.namnoży ci się rogacizny i trzód, a także namnoży ci się srebra, złota; i wszystko, co twoje się rozmnoży
12.EIB.BIBLIA.2016.LITgdy rozmnoży się twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem,