« 5Moj 8:17 5 Księga Mojżeszowa 8:18 5Moj 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale żebyś pomniał na Pana, Boga twego, że on tobie sił dodał, aby wypełnił swe przymierze, o które przysiągł ojcom twoim, jako dzień dzisiejszy pokazuje.
2.GDAŃSKA.1881Ale pamiętaj na Pana, Boga twego; bo on dodawa tobie mocy ku nabywaniu bogactw, aby potwierdził przymierza swego, które poprzysiągł ojcom twoim, jako to okazuje dzień dzisiejszy.
3.GDAŃSKA.2017Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż to on daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.
4.CYLKOWLecz pamiętaj na Wiekuistego, Boga twojego, - iż On to jest, który ci użycza siły ku nabywaniu dóbr, - aby stwierdzić przymierze Swoje, które zaprzysiągł ojcom twoim, jako dziś widzisz.
5.KRUSZYŃSKIWspomnij na Jahwe, Boga twego, albowiem on daje ci siłę na zdobycie bogactwa, jak to widzisz dzisiaj, aby umocnić przymierze swoje, które poprzysiągł ojcom twoim.
6.MIESES[Owszem] pomnij na Boga twojego Wiekuistego, iż On jest [właśnie Tym, Który] darzy ciebie siłą ku nabywaniu mocy, ażeby [tem] dotrzymać Przymierza Swojego, które On poprzysiągł [pra]ojcom twoim, – jak [się dzieje rzecywiście w] dniu dzisiejszym.
7.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom.
8.BRYTYJKAPamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.
9.POZNAŃSKAPamiętaj zatem o Jahwe, twoim Bogu, bo to On użycza ci siły do zdobywania mienia, by umocnić swoje Przymierze, które zaprzysiągł twym ojcom, jak się to dziś dzieje.
10.WARSZ.PRASKAWspomnij na Jahwe, twojego Boga, bo to On dał ci siły potrzebne do zdobycia tych bogactw. W ten sposób zostało dochowane – czego ty jesteś dziś świadkiem – przymierze zawarte przez Niego z waszymi ojcami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz pamiętaj WIEKUISTEGO, twojego Boga, że On jest Tym, co ci użycza sił do nabywania dóbr, by potwierdzić Swoje Przymierze, które zaprzysiągł twoim ojcom, jak to dziś widzisz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj zatem o PANU, twoim Bogu, że to On dał ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Potwierdził On przymierze, które przysiągł twoim ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj.