« 5Moj 8:18 5 Księga Mojżeszowa 8:19 5Moj 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jeźli zapomniawszy Pana, Boga twego, pójdziesz za bogami cudzymi, a będziesz im służył i kłaniał się im: oto teraz przepowiadam tobie, że koniecznie zginiesz.
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliż cale zapomnisz Pana, Boga twego, a pójdziesz za bogami obcymi, i będziesz im służył, i kłaniał się im, oświadczam się przeciwko wam dziś, że koniecznie zginiecie.
3.GDAŃSKA.2017Ale jeśli całkiem zapomnisz PANA, swego Boga, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał pokłon, to oświadczam wam dziś, że na pewno zginiecie.
4.CYLKOWI będzie, gdy zapomnisz Wiekuistego, Boga twojego, a pójdziesz za bogami cudzymi, i będziesz im służył i korzył się im, - to ostrzegam was dzisiaj, że zginąć zginiecie!
5.KRUSZYŃSKIA jeżeli zapomnisz o Jahwe, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, i będziesz im służył i kłaniał się im, zaświadczam wam dzisiaj, że napewno zginiecie.
6.MIESESDziać się będzie, iż, – jeśli będziesz w niepamięć puszczał Boga twego Wiekuistego, a będziesz postępował za obcemi bogi, będziesz służył im i będziesz im pokłony bił, – oświadczam to wam dziś [przy świadkach, przestrzegając], – zaprawdę! [całkowicie] zostaniecie wygubieni,
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami cudzymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno.
8.BRYTYJKAAle jeżeli zapomnisz Pana, Boga twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie.
9.POZNAŃSKAGdybyś jednak miał całkiem zapomnieć o twoim Bogu, Jahwe, i gdybyś poszedł za obcymi bogami, służąc im i korząc się przed nimi, to ja dzisiaj oznajmiam wam uroczyście, że wyginiecie doszczętnie.
10.WARSZ.PRASKAAle jeśli któregoś dnia, zapominając o Jahwe, pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i kłaniał się przed nimi, to dziś was zapewniam, że na pewno zginiecie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie, kiedy zapomnisz WIEKUISTEGO, twojego Boga, a pójdziesz za cudzymi bogami, będziesz im służył oraz się korzył przed nimi, to ostrzegam was dzisiaj, że zginąć zginiecie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdybyś jednak zapomniał o PANU, twoim Bogu, poszedł za innymi bogami, służył im i oddawał pokłony, to - ostrzegam was - na pewno poginiecie!