« 5Moj 8:19 5 Księga Mojżeszowa 8:20 5Moj 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako narodowie, które wygubił Pan na wejście twoje, tak i wy zaginiecie, jeźli nie będziecie posłuszni głosu Pana, Boga waszego.
2.GDAŃSKA.1881Jako narody, które Pan wytraca przed wami, tak zaginiecie dla tego, iżeście posłusznymi nie byli głosu Pana, Boga waszego.
3.GDAŃSKA.2017Jak narody, które PAN niszczy przed wami, tak zginiecie, ponieważ nie słuchaliście głosu PANA, waszego Boga.
4.CYLKOWJako narody, które Wiekuisty gubi przed wami, tak zginiecie i wy za to, że nie posłuchacie głosu Wiekuistego Boga waszego.
5.KRUSZYŃSKIJako narody, które Bóg wygubił przed wami, tak wy zginiecie, ponieważ nie słuchaliście głosu Jahwe, Boga waszego.
6.MIESESjak narody owe, które Wiekuisty gubi przede wami, tak będziecie wygubieni, – w następstwie [tego, iż,=jeżeli] nie będziecie słuchać głosu Boga waszego Wiekuistego”.
7.TYSIĄCL.WYD5Jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga waszego.
8.BRYTYJKAJak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana, Boga waszego.
9.POZNAŃSKAPodobnie jak narody, które Jahwe wyniszczy przed wami, tak i wy wyginiecie za to, że nie byliście posłuszni głosowi Jahwe, waszego Boga.
10.WARSZ.PRASKAJak już przed wami wyniszczył Jahwe różne narody, tak też i wy zginiecie, bo nie chcieliście słuchać głosu Jahwe, waszego Boga.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak narody, które WIEKUISTY gubi przed wami tak i wy zginiecie za to, że nie posłuchaliście głosu WIEKUISTEGO, waszego Boga.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nie będziecie posłuszni głosowi PANA, waszego Boga, zginiecie jak narody, które usuwa On przed wami.