« 2Krn 26:9 2 Księga Kronik 26:10 2Krn 26:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA takież wzdziałał wieże na puszczy a wykopał wiele cystern, przeto iże miał wiele dobytka tak na polech jako na pustem lesie, a miał winnice i winarze po gorach i na Karmelu, bo był zaiste człowiek pilny rolej.
2.WUJEK.1923Pobudował téż wieże na puszczy i powykopywał bardzo wiele studzien: dlatego iż miał bardzo wiele bydła, tak po polach jako i po szerokości pustynie: miał téż winnice i winiarze po górach i na Karmelu; bo był człowiek kochający się w sprawowaniu roli.
3.GDAŃSKA.1881Pobudował też wieże na puszczy, i pokopał wiele studzien; bo miał bardzo wiele stad, tak w dolinach, jako i w równinach, i rolników, i winiarzy po górach, i na Karmelu: albowiem się kochał w uprawianiu ról.
4.GDAŃSKA.2017Zbudował też wieże na pustyni i wykopał wiele studni, ponieważ miał bardzo dużo stad, zarówno w dolinach, jak i na równinach, także rolników i uprawiających winnice na górach i na Karmelu. Był bowiem rozmiłowany w uprawie ziemi.
5.KRUSZYŃSKIZbudował też wieże na pustyni i wyżłobił wiele cystern, miał bowiem bardzo liczne stada; to samo uczynił w Szefeli i na płaszczyźnie dla rolników i winiarzy, tudzież na górach Karmelu, lubił bowiem rolnictwo.
6.TYSIĄCL.WYD5Wybudował również wieże w pustyni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na Szefeli i na płaskowyżu, a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach, kochał się bowiem w uprawie ziemi.
7.BRYTYJKAZbudował również baszty na pustyni, kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła zarówno w Szefeli, jak i na równinie, rolników i winogrodników w górach i na rolach uprawnych; miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa.
8.POZNAŃSKAPobudował też wieże na pustyni i wykopał wiele cystern; miał bowiem liczne stada na Szefeli i na płaskowzgórzach, a także rolników i [pracowników] uprawiających winnice na górach i w ogrodach - był bowiem rozmiłowany w roli.
9.WARSZ.PRASKAPobudował wieże obronne także na pustyni i kazał wykopać wiele zbiorników na wodę, bo były tam liczne stada. Podobnie było w całej Szefeli i na płaskowyżach. Zatroszczył się także o pola uprawne i o winnice w górach i na Karmelu, ponieważ był rozmiłowany w uprawie ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pobudował też wieże na puszczy oraz wykopał wiele studni; bowiem miał bardzo wiele stad, tak w dolinach, jak i na równinach, i rolników, i winiarzy po górach, i na Karmelu; gdyż kochał się w uprawianiu ról.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto wzniósł baszty na pustyni i wykuł liczne cysterny, posiadał bowiem liczne stada zarówno w Szefeli, jak i na równinie, miał rolników i winogrodników w górach i na polach uprawnych, gdyż wykazywał zamiłowanie do uprawy ziemi.