« 2Krn 26:12 2 Księga Kronik 26:13 2Krn 26:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pod nimi wszytka wojska siedm a trzysta tysiącow a pięćset, jiż byli gotowi ku boju a za krola przeciw nieprzyjacielom bojowali.
2.WUJEK.1923A pod nimi wszystko wojsko trzykroć sto tysięcy i siedm tysięcy i pięćset: którzy byli sposobni na wojnę i bili się za królem z nieprzyjaciółmi.
3.GDAŃSKA.1881A pod sprawą ich ludu walecznego trzy kroć i sto tysięcy, i siedm tysięcy i pięć set, ludu sposobnego do wojny, na pomoc królowi przeciw nieprzyjacielowi.
4.GDAŃSKA.2017A pod ich rozkazami stało wojsko złożone z trzystu siedmiu tysięcy pięciuset wojowników gotowych do wojny z wielką siłą, aby wesprzeć króla przeciw wrogowi.
5.KRUSZYŃSKIPod ich zarządem była armia licząca trzysta siedem tysięcy pięćset, którzy uprawiali wojnę z wielką siłą, wspomagając króla przeciwko wrogom.
6.TYSIĄCL.WYD5Pod ich rozkazami było wojsko złożone z trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset ludzi wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom.
7.BRYTYJKAPod ich to dowództwem było wojsko w liczbie trzystu siedmiu tysięcy pięciuset wojska liniowego zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem.
8.POZNAŃSKAPod ich rozkazami stało wojsko złożone z 370 500 mężów przygotowanych do walki, zdolnych wielką siłą wesprzeć króla przeciw nieprzyjacielowi.
9.WARSZ.PRASKAPod ich rozkazami pozostało wojsko liczące trzysta siedem tysięcy pięciuset ludzi, przygotowanych do najcięższych walk z wrogami w obronie króla.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pod ich ręką trzysta siedem tysięcy pięćset walecznego i skutecznego w wojnie ludu, do pomocy królowi przeciwko nieprzyjacielowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPod ich wodzą pozostawały siły zbrojne liczące trzysta siedem tysięcy pięciuset doświadczonych w boju ludzi, uzbrojonych i gotowych do wsparcia króla w walce przeciw wrogowi.