« 2Krn 26:15 2 Księga Kronik 26:16 2Krn 26:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle gdyż był rozmocniał, podniosło sie sierce jego w zaginienie jego i opuścił Pana Boga swego, bo wszedw do kościoła bożego, chciał obiatować kadzidło na ołtarzu kadzidlnem.
2.WUJEK.1923Ale gdy się zmocnił, podniosło się serce jego ku upadku jego i zaniedbał Pana, Boga swego: i wszedłszy do kościoła Pańskiego, chciał palić kadzidło na ołtarzu kadzenia.
3.GDAŃSKA.1881Ale gdy się zmocnił, podniosło się serce jego ku zginieniu jego, i wystąpił przeciw Panu, Bogu swemu, i wszedł do kościoła Pańskiego, aby kadził na ołtarzu kadzenia.
4.GDAŃSKA.2017Ale kiedy się umocnił, uniosło się jego serce ku jego własnej zgubie. Zgrzeszył przeciw PANU, swemu Bogu, gdyż wszedł do świątyni PANA, aby palić kadzidło na ołtarzu kadzenia.
5.KRUSZYŃSKIGdy się stał potężnym, serce jego doprowadziło go do zguby. Popełnił wykroczenie względem Jahwe, Boga swego: wszedł do świątyni Bożej, aby palić kadzidło przy ołtarzu kadzenia.
6.TYSIĄCL.WYD5A kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. Wykroczył przeciw Panu, Bogu swemu, wszedł bowiem do świątyni Pańskiej, aby złożyć ofiarę kadzielną na ołtarzu kadzenia.
7.BRYTYJKAGdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku Pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia.
8.POZNAŃSKAGdy jednak urósł w potęgę, serce jego wzbiło się w pychę, co się obróciło na jego zgubę. Zgrzeszył bowiem przeciw Jahwe, swemu Bogu, gdyż wszedł do Świątyni Bożej, by palić kadzidło na ołtarzu kadzielnym.
9.WARSZ.PRASKAAle kiedy doszedł do szczytu potęgi, uniosła go tak wielka pycha, że doprowadziło go to do zguby. Grzesząc przeciwko Jahwe, swojemu Bogu, wszedł do świątyni Jahwe, aby spalić wonności na ołtarzu kadzenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy się wzmocnił, podniosło się jego serce aż do zepsucia. Zatem wystąpił przeciw WIEKUISTEMU, swojemu Bogu, i wszedł do Świątyni WIEKUISTEGO, aby kadzić na ołtarzu kadzenia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zaś doszedł do potęgi, wbił się w pychę ku własnej zgubie i sprzeniewierzył się PANU, swojemu Bogu. Wszedł bowiem do przybytku PANA, aby na ołtarzu kadzidlanym złożyć ofiarę z kadzidła.