« 2Krn 26:16 2 Księga Kronik 26:17 2Krn 26:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA rącze po niem wszedł Azaryjasz kapłan a s nim kapłani boży siedmdziesiąt, mężowie przesilni,
2.WUJEK.1923A tudzież za nim wszedł Azaryasz kapłan i z nim kapłanów Pańskich ośmdziesiąt mężów bardzo mocnych,
3.GDAŃSKA.1881I wszedł za nim Azaryjasz kapłan, a z nim kapłanów Pańskich ośmdziesiąt, mężów dużych.
4.GDAŃSKA.2017Wszedł za nim kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu kapłanów PANA, odważnych mężczyzn.
5.KRUSZYŃSKIZa nim wszedł Azariasz kapłan, a z nim kapłani Pańscy odważni w liczbie osiemdziesięciu.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszedł za nim kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu odważnych kapłanów Pańskich.
7.BRYTYJKAZa nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu kapłanów Pana, ludzi śmiałych,
8.POZNAŃSKAI wszedł za nim kapłan Azarjahu, a z nim osiemdziesięciu kapłanów Jahwe, odważnych [mężów].
9.WARSZ.PRASKAZaraz za nim wszedł kapłan Azariasz z osiemdziesięciu innymi kapłanami Jahwe, ludźmi bardzo odważnymi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A za nim wszedł kapłan Azarja, zaś z nim osiemdziesięciu silnych mężów, kapłanów WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wszedł za nim kapłan Azariasz wraz z osiemdziesięcioma dzielnymi kapłanami PANA