« 2Krn 26:17 2 Księga Kronik 26:18 2Krn 26:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wsprzeciwili się przeciw krolowi rzekąc: „Nie twoj to rząd, Ozyjaszu, aby ty obiatował zapalną obiatę Panu, ale kapłanow bożych, to jest synow Aaronowych, jiż są poświęceni ku takiej służbie, przeto wynidzi z świątyniej przez potępy, bo to nie będzie tobie policzono ku sławie ot Pana Boga.
2.WUJEK.1923I zastawili się królowi i rzekli: Nie twój to urząd, Ozyaszu, abyś palił kadzidło Panu, ale kapłanów to jest, synów Aaronowych, którzy są poświęceni ku takowéj posłudze. Wynidź z świątnice, nie lekce poważaj; boć to nie będzie poczytano ku sławie od Pana Boga.
3.GDAŃSKA.1881I stanęli przeciw Uzyjaszowi królowi, a mówili mu: Nie twoja to rzecz Uzyjaszu! kadzić Panu, ale kapłanów, synów Aaronowych, którzy są poświęceni, aby kadzili. Wynijdźże z świątnicy; albowiemeś wystąpił, a nie będzieć to ku sławie przed Panem Bogiem.
4.GDAŃSKA.2017I sprzeciwili się królowi Uzjaszowi, i powiedzieli mu: Nie do ciebie, Uzjaszu, należy palenie kadzidła PANU, lecz do kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni, aby palić kadzidło. Wyjdź ze świątyni. Zgrzeszyłeś bowiem i nie przynosi ci to chwały od PANA Boga.
5.KRUSZYŃSKICi stanęli przeciwko Uzziji królowi i rzekli do niego: "Uzzijo! do ciebie nie należy składanie kadzenia Jahwie, lecz do kapłanów, synów Aarona, poświęconych do składania kadzenia. Wyjdź ze świątyni, albowiem źle postąpiłeś oby się to nie obróciło tobie od Jahwe, Boga - przeciwko majestatowi!"
6.TYSIĄCL.WYD5Powstali przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu: Ozjaszu, nie do ciebie należy składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona, na to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z Miejsca Świętego, bo się sprzeniewierzyłeś i nie przyniesie ci to chwały u Pana.
7.BRYTYJKAKtórzy wystąpili przeciwko królowi Uzzjaszowi, mówiąc do niego: Nie twoja to rzecz, Uzzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu, rzecz to kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem, Bogiem.
8.POZNAŃSKASprzeciwili się oni królowi Ozeaszowi i rzekli do niego: - Nie twoją jest sprawą, Ozeaszu, palić kadzidło dla Jahwe. Należy to do kapłanów synów Aarona, bo oni na to są poświęceni, by [palili] kadzidło. Wyjdź z miejsca Świętego, popełniłeś bowiem przestępstwo, które nie przyniesie ci chwały wobec Boga Jahwe.
9.WARSZ.PRASKASprzeciwili się oni królowi Ozjaszowi, mówiąc: Palenie wonności na cześć Jahwe należy nie do ciebie, Ozjaszu, lecz do kapłanów, synów Aarona, którzy po to zostali wyświęceni, żeby palić na cześć Jahwe kadzidła. Wyjdź ze świątyni, bo dopuściłeś się grzechu, i nie przysporzy ci to chluby w oczach Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stanęli naprzeciw króla Uzjasza, i mu mówili: Uzjaszu! Nie twoim jest kadzić WIEKUISTEMU ale kapłanów, synów Ahrona, którzy są poświęceni, by kadzili. Wyjdź ze Świątyni, bowiem jesteś niewiernym; więc nie będzie ci to ku sławie u Boga, WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi przeciwstawili się królowi Uzjaszowi. Nie do ciebie, Uzjaszu, należy składanie ofiar z kadzidła - powiedzieli. - Należy to do kapłanów, synów Aarona, którzy zostali w tym celu poświęceni. Wyjdź z miejsca świętego! Dopuściłeś się wiarołomstwa. Nie przysporzy ci to chwały u PANA, Boga.