« 2Krn 26:18 2 Księga Kronik 26:19 2Krn 26:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rozniewał się Ozyjasz a dzierżąc kadzidlnicę w ręce, aby obiatował kadzidło, grożąc kapłanom. A rącze zjawi się trąd na jego czele przed kapłany w domu bożem nad ołtarzem kadzidlnym.
2.WUJEK.1923I rozgniewawszy się Ozyasz, trzymając w ręku kadzidlnicę, aby palił kadzenie, groził kapłanom. I wnet wystąpił trąd na czoło jego przed kapłany w domu Pańskim na ołtarzu kadzenia.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż się rozgniewał Uzyjasz, mając w rękach swych kadzielnicę, aby kadził. A gdy się srożył przeciwko kapłanom, trąd wystąpił na czoło jego przed kapłanami w domu Pańskim u ołtarza kadzenia.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Uzjasz rozgniewał się, mając w ręku kadzielnicę, by spalić kadzidło. A gdy pałał gniewem na kapłanów, pojawił się trąd na jego czole przed kapłanami w domu PANA, przy ołtarzu kadzenia.
5.KRUSZYŃSKIUzzija zapałał gniewem, gdy jeszcze w jego ręku była kadzielnica do okadzania, i podczas jego gniewu na kapłanów wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w domu Bożym, przed ołtarzem kadzenia.
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Ozjasz zapałał gniewem, a w jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd, wobec kapłanów w domu Pańskim, przed ołtarzem kadzenia.
7.BRYTYJKAUzzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni Pańskiej przy ołtarzu kadzenia.
8.POZNAŃSKAOzeasz rozgniewał się. A kiedy trzymał jeszcze kadzielnicę, by spalić kadzidło, i srożył się przeciw kapłanom, pojawił się trąd na jego czole. [Stało się to] wobec kapłanów, w Świątyni Jahwe, przy ołtarzu kadzielnym.
9.WARSZ.PRASKAOzjasza, który stał z kadzielnicą w ręku, gotowy do złożenia ofiary wonności, ogarnęła złość. I zanim jeszcze ochłonął z tego zagniewania, trąd ukazał się na jego czole, gdy znajdował się przed ołtarzem kadzenia w świątyni Jahwe, na oczach kapłanów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem rozgniewał się Uzjasz, mający w swoich rękach kadzielnicę, by kadzić. A gdy się srożył przeciwko kapłanom, w Domu WIEKUISTEGO, przed kapłanami, przy ołtarzu kadzenia, na jego czoło wystąpił trąd.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUzjasz rozgniewał się, a trzymał już w ręku kadzielnicę. Gdy tak stał pełen złości na kapłanów, w ich obecności, w przybytku PANA, przy ołtarzu kadzidlanym, na jego czole pojawił się trąd!