« 2Krn 26:1 2 Księga Kronik 26:2 2Krn 26:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOn wzdziałał Ahilat a nawrocił je ku dzierżeniu Judowu, gdyż skończał krol s oćcy swymi.
2.WUJEK.1923Ten zbudował Ailath i przywrócił je ku państwu Judzkiemu, gdy zasnął król z ojcy swymi.
3.GDAŃSKA.1881Ten pobudował Elat, a przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.
4.GDAŃSKA.2017Ten odbudował Elat i przywrócił go do Judy, kiedy król już zasnął ze swoimi ojcami.
5.KRUSZYŃSKIOn to odbudował Elat i przywrócił go do Judy po tym, gdy król zasnął z ojcami swoimi.
6.TYSIĄCL.WYD5To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami.
7.BRYTYJKAOn to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami.
8.POZNAŃSKAKiedy [już] król zasnął z ojcami swymi, on odbudował Elat i przywrócił go Judzie.
9.WARSZ.PRASKAOzjasz odbudował miasto Elat i przywrócił je Judzie wtedy, kiedy król [Amazjasz] odszedł do swoich przodków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To on, kiedy król zasnął ze swoimi przodkami, odbudował Elath oraz przywrócił je do Judy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOn odbudował Elat po przywróceniu go Judzie. Stało się to po śmierci króla, jego ojca.