« 2Krn 26:20 2 Księga Kronik 26:21 2Krn 26:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI był przeto Otozyjasz trędowat do dnia swej śmierci a bydlił w domu osobnem pełen sąc trądu, prze ktory był wyrzucon z domu bożego. Potem Joatan, syn jego, sprawiał dom krolow a sądził lud ziemski.
2.WUJEK.1923Był tedy Ozyasz król trędowaty aż do dnia śmierci swéj i mieszkał w domu osobnym pełen trędu, dla którego był wypedzon z domu Pańskiego. A Joatham, syn jego, rządził dom królewski i sądził lud ziemie.
3.GDAŃSKA.1881A tak był król Uzyjasz trędowatym aż do dnia śmierci swej, i mieszkał w domu osobnym, będąc trędowatym; albowiem był wyłączon z domu Pańskiego; międzytem Joatam, syn jego, był nad domem królewskim, sądząc lud ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I tak król Uzjasz był trędowaty aż do dnia swojej śmierci i jako trędowaty mieszkał w domu odosobnienia. Został bowiem wyłączony z domu PANA. W tym czasie jego syn Jotam zarządzał domem królewskim i sądził lud ziemi.
5.KRUSZYŃSKIi był król Uszija trędowatym aż do swojej śmierci; zamieszkał w domu odosobnionym, jako trędowaty, był bowiem wyłączony z domu Bożego. Jotam, syn jego, będący na czele domu królewskiego, sprawował rządy nad narodem w kraju.
6.TYSIĄCL.WYD5I pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swej śmierci, i mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został z domu Pańskiego, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud.
7.BRYTYJKAI był król Uzzjasz trędowaty aż do swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni Pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud.
8.POZNAŃSKAKról Ozeasz pozostał już trędowaty aż do dnia swej śmierci. Jako trędowaty mieszkał w odosobnieniu, gdyż był wyłączony ze Świątyni Jahwe. Wtedy Jotam, jego syn, rządził pałacem królewskim i sądził lud kraju.
9.WARSZ.PRASKAKról Ozjasz został już trędowatym aż do śmierci. Mieszkał w oddzielnym pomieszczeniu, jak wszyscy trędowaci, gdyż usunięto go ze świątyni Jahwe. Na czele pałacu królewskiego stanął jego syn Jotam, sądząc lud całego kraju.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król Uzjasz był trędowatym do dnia swojej śmierci; a będąc trędowatym, mieszkał w osobnym domu, bowiem był wyłączony z Domu WIEKUISTEGO. Więc nad domem królewskim stał jego syn Jotam, sądząc lud ziemi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI tak król Uzjasz pozostał trędowaty do śmierci. Jako trędowaty, mieszkał w odosobnieniu, odcięty od świątyni PANA, a sprawami pałacu i rozstrzyganiem spraw ludu zajmował się jego syn Jotam.