« 2Krn 26:21 2 Księga Kronik 26:22 2Krn 26:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ostatnie rzeczy Ozyjaszowy pirwe i poślednie popisał Izaijasz prorok, syn Amos.
2.WUJEK.1923A ostatek mów Ozyasza pierwszych i poślednich wypisał Izajasz, syn Amos, prorok.
3.GDAŃSKA.1881A inne sprawy Uzyjaszowe, pierwsze i poślednie, opisał prorok Izajasz, syn Amosowy.
4.GDAŃSKA.2017A pozostałe dzieje Uzjasza, od pierwszych do ostatnich, opisał prorok Izajasz, syn Amosa.
5.KRUSZYŃSKIResztę dziejów Usziji, tak pierwszych, jak ostatnich, opisał prorok Izajasz, syn Amoca.
6.TYSIĄCL.WYD5Pozostałe zaś dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane przez proroka Izajasza, syna Amosa.
7.BRYTYJKAPozostałe zaś sprawy Uzzjasza, pierwsze i ostatnie, opisał Izajasz, syn Amosa, prorok.
8.POZNAŃSKAPozostałe zaś czyny Ozeasza, te początkowe i te ostatnie, opisał prorok Izajasz, syn Amoca.
9.WARSZ.PRASKAPozostałe dzieje Ozjasza, zarówno te najwcześniejsze, jak i ostatnie, opisał prorok Izajasz, syn Amosa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A inne sprawy Uzjasza, te pierwsze i ostatnie, opisał prorok Izajasz, syn Amosa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe sprawy Uzjasza, od pierwszych po ostatnie, opisał prorok Izajasz, syn Amosa.