« 2Krn 26:2 2 Księga Kronik 26:3 2Krn 26:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW sześćnaćcie leciech był Ozyjasz, gdyż był począł krolować, a krolował dwie a pięćdziesiąt lat w Jerusalemie, jimię macierzy jego Hyjechelija z Jerusalema.
2.WUJEK.1923Szesnaście lat miał Ozyasz, gdy począł królować, a pięćdziesiąt i dwa lata królował w Jeruzalem. Imię matki jego Jecheha z Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Szesnaście lat było Uzyjaszowi, gdy królować począł, a pięćdziesiąt i dwa lata królował w Jeruzalemie; a imię matki jego Jechalija z Jeruzalemu.
4.GDAŃSKA.2017Uzjasz miał szesnaście lat, kiedy zaczął królować, i królował pięćdziesiąt dwa lata w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Jekolia, była z Jerozolimy.
5.KRUSZYŃSKIUzzija miał szesnaście lat, gdy zaczął panować i panował pięćdziesiąt dwa lata w Jeruzalem. Imię jego matki było Jechailia z Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5W chwili objęcia rządów Ozjasz miał szesnaście lat, a panował pięćdziesiąt dwa lata w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Jekolia [i była] z Jerozolimy.
7.BRYTYJKAUzzjasz miał szesnaście lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie pięćdziesiąt dwa lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu.
8.POZNAŃSKAOzeasz miał szesnaście lat, gdy został królem, a sprawował rządy w Jeruzalem przez pięćdziesiąt dwa lata. Matka jego miała na imię Jekolia, [pochodziła] z Jeruzalem.
9.WARSZ.PRASKAWstępując na tron, Ozjasz miał szesnaście lat, a rządził w Jerozolimie przez pięćdziesiąt dwa lata. Matką jego był Jekolia z Jerozolimy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uzjasz miał szesnaście lat, kiedy zaczął królować, a panował w Jeruszalaim pięćdziesiąt dwa lata; zaś imię jego matki to Jekolia z Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUzjasz miał więc szesnaście lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie pięćdziesiąt dwa lata. Jego matka miała na imię Jekolia i pochodziła z Jerozolimy.