« Gal 4:14 List do Galatów 4:15 Gal 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzież przeto ono pobłażenie wasze? bo świadczę wam, że gdyby można (rzecz) i oczy swoje wyłupiwszy dalibyście mi byli.
2.WUJEK.1923Gdzież tedy jest błogosławieństwo wasze? Albowiem świadectwo wam daję, iż, by była rzecz można, oczy wasze wyłupililDyście byli i dalibyście mi byli.
3.RAKOW.NTKtóraż tedy była szczęśliwość wasza? Abowiem świadczę wam, iż jeśliby było możno, oczy swoje wyłupiwszy dalibyście mi byli.
4.GDAŃSKA.1881Jakież tedy było błogosławieństwo wasze? albowiem wam daję świadectwo, iż, by była rzecz można, dalibyście mi byli wyłupiwszy oczy wasze.
5.GDAŃSKA.2017Gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie.
6.JACZEWSKIGdzie jest obecnie ta ówczesna cnota wasza? Mogę to oświadczyć, że tak serdecznie mnie wrówczas przyjęliście, że byliście gotowi, gdyby to możebnem było, oczy sobie wyłupić i mnie je oddać.
7.SYMONGdzież jest tedy to szczęście wasze, którem chlubiliście się naonczas? Bo daję wam świadectwo, iż, gdyby to było możebnem, oczy byście sobie wyjęli byli, a mnie dali.
8.DĄBR.WUL.1973Gdzież jest tedy to błogosławieństwo wasze? Bo daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście oczy swe a mnie dali.
9.DĄBR.GR.1961Gdzież jest tedy to błogosławieństwo wasze? Bo daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście byli swe oczy i mnie dali.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdzież się więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie.
11.BRYTYJKACóż się tedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali.
12.POZNAŃSKAGdzież więc wasz tytuł do szczęścia? Mogę bowiem wam oświadczyć, że - gdyby to było możliwe - wyjęlibyście sobie oczy i dalibyście je mnie.
13.WARSZ.PRASKAByliście przecież tacy szczęśliwi! Gdzież się podziało to wasze szczęście? Byliście przecież gotowi – mówię to z całą świadomością – wyłupić sobie, jeśliby to było możliwe, własne oczy i oddać je mnie.
14.KALETAGdzież tedy błogosławieństwo wasze? Świadectwo_daję bowiem wam, że jeśli można, oczy wasze wyłupiwszy dalibyście mi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jakie było wasze dziękczynienie? Wszakże wam świadczę, że jeśliby było możliwe, to byście wyłupili i dali mi wasze oczy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie się podziało to wasze szczęście? Mogę wam bowiem poświadczyć, że - gdyby to było możliwe - wyjęlibyście sobie oczy i dali je mnie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto więc był waszym szczęściem? Albowiem świadczę wam, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście swoje oczy i mi je oddali.