« Gal 4:18 List do Galatów 4:19 Gal 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziatki moje, któremi się zasię rodząc pracuję, aż się wyrazi Christus w was.
2.WUJEK.1923Dziatki moje, które zaś bolejąc rodzę, ażby był Chrystus w was wykształtowan.
3.RAKOW.NTDziatki moje, które zaś bolejąc rodzę, ażby był wykształtowan Christus w was.
4.GDAŃSKA.1881Dziatki moje! (które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was),
5.GDAŃSKA.2017Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje;
6.JACZEWSKIDziatki moje, ja nad wami boleję, jako rodząca i boleć będę, póki się Chrystus w was nie odrodzi.
7.SYMONSynaczkowie moi! oto na nowo rodzę was w boleściach, aż się odtworzy w was obraz Chrystusa.
8.DĄBR.WUL.1973Synaczkowie moi! Oto na nowo w boleści was rodzę, dopóki nie odtworzy się w was obraz Chrystusa.
9.DĄBR.GR.1961Synaczkowie moi! Oto na nowo w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was odtworzony.
10.TYSIĄCL.WYD5Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje.
11.BRYTYJKADzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was;
12.POZNAŃSKADzieci moje najmilsze! Znów rodzę was w boleściach, aż ukształtuje się w was Chrystus.
13.WARSZ.PRASKADzieci moje! Oto ponownie rodzę was w bólach tak, byście w końcu ukazali kształty Chrystusa.
14.KALETADziatki moje, które znowu z_boleścią_rodzę, ażby wykształtowany_był Chrystus w was;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje dzieci, których bóle rodzenia znowu odczuwam, oraz będę odczuwał aż do wtedy, gdy zostanie ukształtowany w was Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzieci moje, znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dzieciątka moje, które znowu w bólach rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was!